Categorieën
Bloggen Dacht ik aan Wat vind jij/u

Het allerbelangrijkst!


is dat mensen hoop blijven houden op een betere toekomst. Als lid van de na-oorlogse generatie heb ik een roerige periode meegemaakt: Opbouw; koude oorlog; wapenwedloop; vredesbeweging; demonstraties; emancipatiestrijd; solidariteit; explosies van creativiteit op allerlei gebied en voortdurende discussies met conservatieve krachten en machten met een massale weerstand tegen veranderingen. Tot in de 80-er jaren […]

Categorieën
Bloggen Eigenlijk te gek Moet beter kunnen Politiek

Leve Europa


Leve Europa! Wat is éénworden toch mooi. Wat heeft het een hoop voordelen. Wat wordt alles toch gemakkelijker en door schaalvergroting goedkoper. Samen de problemen oplossen. Alles moet toch sneller en beter kunnen. Hoe pijnlijk komt nu al jaren uit dat de praktijk weerbarstiger is. Europa begint scheuren te vertonen. Europa geeft al jarenlang geen […]

Categorieën
Bloggen

Cryo club


Hydrotherapie, Cryotherapy, Wim Hof, en mijn eigen ervaringen. Lees hier dat zelfs een hartpatient de gunstige effecten kan ervaren van deze wat vreemd overkomende acties.