Categorieën
Eigenlijk te gek Financieel Moet beter kunnen Politiek

Belastingparadijzen


Omdat het wettelijk mogelijk is, verdelen multinationals en vermogende particulieren (een groot deel) hun geld over diverse belastingparadijzen. Zodat de Belastingdiensten belastinggeld, dat wel alle gewone inwoners van een land ophoesten, mislopen! De wetgeving hierop zal internationaal moeten worden aangepakt wil het resultaat opleveren. Nog een titanenklus voor politici, die hun taak serieus nemen! Cyprus […]

Categorieën
Eigenlijk te gek

Is dit onze toekomst?


Ik krijg regelmatig e-mailtjes binnen, meestal gestuurd aan een grotere groep mensen, waarin mensen zaken van zich afschrijven. Deze wil ik u niet onthouden: “Is dit onze toekomst?” Een klein voorproefje van wat ons te wachten staat: Telefoniste : ‘Pizza Hut, goede morgen.’ Klant: ‘Goede morgen, ik wil een paar pizza’s bestellen.’ Telefoniste: ‘Mag ik […]

Categorieën
Eigenlijk te gek Financieel Moet beter kunnen Wat vind jij/u

-30%!


Bestuurders Achmea: “Wij hebben wèl 30% salaris ingeleverd!” Zij houden nog wèl € 550.000 per jaar over! (Volkskrant) Hoe durven zij aan te geven dat ze dus genoeg hebben ingeleverd. Ja, ten opzichte van al die graaiers, die het nog niet hebben gedaan hebben zij gelijk. Maar juist dit vergelijken heeft toentertijd de topsalarissenspriraal veroorzaakt. […]

Categorieën
Opmerkelijk

Ik ben blij


dat ik niet de enige ben, die zo regelmatig afgeeft op de huidige economische gang van zaken. Dat deze moet veranderen zegt ook Bas Heijne, columnist van NRC next: http://www.nrc.nl/heijne/2013/03/10/zwendel/

Categorieën
Dacht ik aan Eigenlijk te gek Opmerkelijk

Onze Aarde protesteert!


Want Terwijl wetenschappers al jaren waarschuwen (Club van Rome, geologen, klimaatdeskundigen, enz.). Politici top na top beloven er nu gezamenlijk echt iets aan te doen. Rest het ecosysteem aarde niets anders dan subtiel aan te geven dat het kwetsbare evenwicht in de natuurlijke -absoluut van elkaar afhankelijke- biologische processen niet verder door menselijk ingrijpen kan […]

Categorieën
Financieel Politiek

Flexibele werknemers


In de politieke discussie wordt momenteel onderhandeld tussen de werkgevers en werknemers. Werkgevers willen al jaren versoepeling van het ontslagrecht, lagere personeelskosten, demotie  en flexibele werknemers. Eigenlijk hebben zij het liefst uitsluitend oproepkrachten. Hoe moeten werknemers dan hypotheken aangaan, een stabiel financieel huishoudelijk budget krijgen, een pensioen opbouwen? Bovendien wordt er dan ook nog van […]

Categorieën
Dacht ik aan Manageritus Moet beter kunnen Politiek

CPB en politiek


Sturen op cijfers. De politiek valt stil vlak voor het CPB haar (kwartaal)cijfers bekend maakt. Een kabinet/coalitie kan pas worden geformeerd als de onderhandelingsresultaat zijn doorgerekend door de rekenkamer. Het illustreert dat de politiek volledig wordt beheerst door deze cijfers. Helaas, ik heb het in andere blogs ook al diverse malen aangeroerd: in het leven […]

Categorieën
Eigenlijk te gek Financieel Moet beter kunnen Wat vind jij/u

Oplichting


De definitie van oplichting is volgens Wikipedia: Misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht). Het is een groot risico voor veel mensen, maar de vindingrijkheid waarmee oplichters vaak te werk gaan, wekt bij sommigen ook bewondering. Oplichting is een strafbaar feit, […]

Categorieën
Democratie Eigenlijk te gek Opmerkelijk Politiek

Het paradijs


Veel van wat ik in mijn blogs heb neergelegd, vind ik hierin terug: http://kanaalz.knack.be/expert/z-expert/een-paradijs-waait-uit-de-storm-14-02-13/video-4000248427297.htm# http://boeken.vpro.nl/televisie/boeken/2013/3-maart.html

Categorieën
Financieel Moet beter kunnen Politiek

Waarde


Wat is de ‘waarde’ van: Gebruiksvoorwerpen Arbeid Diensten Kunstwerken Relaties Is de ‘waarde’ altijd uit te drukken in geld? Voorbeelden: ’n wereldberoemd schilderij in één museum. Als we deze waarde in geld uitdrukken is dat astronomisch, maar oninbaar. Een standbeeld in brons. Onherkenbaar gesloopt, slechts de materiaalwaarde, maar op de plek waar het stond: onbetaalbaar! […]